كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 705
تعداد بازديد کنندگان سايت: 72294914 تعداد بازديد زيرپورتال: 647034 اين زيرپورتال امروز: 239 سایت در امروز: 23574 اين صفحه امروز: 1
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
فرایندهای امور اداری
فایلها
فرآیند اجرای نظام پیشنهادات.pdf 91.452 KB
فرآیند احتساب سوابق کارکنان.pdf 62.238 KB
فرآیند ارائه تسهیلات.pdf 62.522 KB
فرآیند ارزشیابی کارکنان.pdf 86.691 KB
فرآیند استخدام .pdf 66.898 KB
فرآیند استفاده از مأمورسراها.pdf 83.668 KB
فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران.pdf 70.804 KB
فرآیند بکاری نیرو بصورت کار معین.pdf 64.381 KB
  فرآیند بیمه تکمیلی .pdf 68.688 KB
فرآیند تخصیص پست سارمانی.pdf 70.35 KB
  فرآیند تدوین طرح جامع توسعه منابع انسانی.pdf 62.743 KB
فرآیند تغییر وضعیت نیروهای پیمانی.pdf 66.361 KB
فرآیند تغییر وضعیت نیروهای شرکت طرحی یا خانواده شهید به کار مشخص.pdf 84.273 KB
فرآیند تهیه آمار نیروی انسانی.pdf 62.92 KB
فرآیند ثبت و توزیع نامه های وارده و صادره .pdf 81.216 KB
فرآیند رسیدگی به آراء دیوان عدالت اداری.pdf 61.399 KB
فرآیند صدور ، تمدید ، تعویض و ابطال دفترچه بیمه.pdf 83.837 KB
  فرآیند صدور احکام.pdf 63.384 KB
فرآیند طرح تکریم ارباب رجوع.pdf 59.705 KB
فرآیند کنترل ورود و خروج و محاسبه کارکرد ( عملکرد ).pdf 65.824 KB
فرآیند کمیسیون تحول اداری.pdf 68.425 KB
فايلها
ارائه تسهيلات.pdf 161.367 KB
ارتباط با مخاطبين.pdf 137.725 KB
ارزشيابي کارکنان.pdf 226.054 KB
استفاده از مامور سراها.pdf 175.305 KB
امار نيروي انساني.pdf 142.409 KB
انتصاب مديران.pdf 172.211 KB
به کار گيري نيروي کارمعين.pdf 117.477 KB
بيمه تکميلي.pdf 213.962 KB
تخصيص پست هاي سازماني.pdf 129.713 KB
تغيير وضعيت نيروها.pdf 122.076 KB
تغيير وضعيت نيروهاي پيماني.pdf 82.024 KB
تکريم ارباب رجوع.pdf 69.998 KB
رسيدگي به ارائ ديوان عدالت.pdf 72.791 KB
سوابق کارکنان.pdf 73.629 KB
صدور احکام.pdf 76.649 KB
طرح جامع منابع انساني.pdf 75.531 KB
فرايند استخدام.pdf 84.322 KB
کمسيون تحول اداري.pdf 78.884 KB
محاسبه کارکرد.pdf 77.531 KB
نامه هاي وارده و صادره.pdf 120.069 KB
نظام پيشنهادات.pdf 107.976 KB
بيشتر
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است